Weststellingwerf verklaart zich schaliegasvrij

In de raadsvergadering van afgelopen maandag, 7 oktober, diende Gertrud van Leeuwen, namens de fractie van GroenLinks, een motie in om de gemeente Weststellingwerf schaliegasvrij te verklaren. Deze motie werd door een meerderheid aangenomen. In de aardbodem van een deel van de gemeente Weststellingwerf bevindt zich schaliegas. Al eerder heeft de fractie van GroenLinks in een raadsvergadering het College van B&W gevraagd naar haar standpunt inzake proefboringen naar schaliegas.

GroenLinks heeft zich toen uitgesproken hier geen voorstander van te zijn. Schaliegas winnen is niet nodig. De gemeente Weststellingwerf zet in op duurzame energie en daarom is deze manier van niet-duurzame energiewinning, ook niet passend binnen het gemeentelijk Klimaatbeleidsplan 2010-2020.

SchaliegasvrijHet kabinet kan ook kiezen voor echt schone en duurzame energie. Waarom zouden we nog langer vasthouden aan fossiele brandstoffen die we met steeds meer moeite uit de grond moeten persen? Met allerlei gevaren voor mens, milieu, natuur en landschap. Dus laat schaliegas rustig en veilig onder de grond zitten in Weststellingwerf. De motie werd door de raad, uitgezonderd het CDA en de VVD aangenomen.

Lees hier de hele motie

Ook tegen schaliegas? Teken de petitie van Milieudefensie