Veel kansen voor ondernemen in Weststellingwerf

8_9_11Op 17 november gingen ondernemers uit Weststellingwerf met elkaar in gesprek over de hobbels in deze moeilijke economische tijden maar ook over de kansen naar de toekomst gericht. Gertrud van Leeuwen, fractievoorzitter van GroenLinks opende deze vervolgbijeenkomst over “De toekomst van ondernemen in Weststellingwerf”. In het gesprek onder leiding van Sippy Tigchelaar werden stevige noten gekraakt.

Eerst verkenden de aanwezigen de potentie van Weststellingwerf: goede infrastructuur, goed bereikbaar, vakkundig personeel, voorzieningen redelijk op peil, groene ruimte om te wonen en te recreëren, een prachtig landschap. En initiatiefrijke ondernemers. In Weststellingwerf  bv. is het aantal Zzp-ers hoog.

Maar Weststellingwerf heeft een vergrijzende bevolking, het besteedbaar inkomen is gemiddeld,  HBO-ers trekken weg, er wonen veel ouderen, voor jongeren zijn er te weinig ontplooiingskansen. Met deze gegevens gaan ondernemers op weg naar de toekomst. Daarin zal gemeenschapszin, kleinschaligheid en duurzaamheid een belangrijker rol gaan spelen.

Over het ondernemersklimaat in Weststellingwerf wordt verschillend gedacht. Er is behoefte aan een positief meedenkende gemeente. Samenwerking en wisselwerking tussen ondernemers, gemeente en  de plaatselijke bevolking schept kansen voor nu. Elkaar versterken en samenwerken, daarover is iedereen het eens.

Wie neemt voortrekkersrol op zich bij dit vernieuwend ondernemerschap? Een afwachtende houding werkt negatief. De gemeente kan stimuleren en faciliteren, de ondernemer zelf is de initiatiefnemer. “Dat kan niet in je eentje. Samenwerken is heel belangrijk. Hoe vind je elkaar?” In Weststellingwerf zijn al een aantal ontmoetingsplekken:  de ondernemersclubs, de samenwerkende agrariërs en de kunstenaars, diverse netwerken en plaatselijke belangenverenigingen. Wat ontbreekt is de centrale regie.

Tot slot: hoe kan Weststellingwerf zich onderscheiden? Wat is ons beeldmerk? Het Peter Stuyvesantproject 400 dat volgend jaar wordt gevierd, biedt volop kansen. Iedereen kan mee  doen. Dit initiatief werd door de aanwezigen positief omarmd. Ook ondernemers kunnen hier op inspelen.

Vervolgbijeenkomst over ondernemen

GL WSW LOGO WITDonderdag 17 november organiseert Groenlinks Weststellingwerf een vervolgbijeenkomst over “Ondernemen in Weststellingwerf nu en in de toekomst.”  Dit vindt plaats in de grote zaal van Timpaan Welzijn Willem Lodewijkstraat 68 in Wolvega.

Deze publieke discussie is een vervolg op het Politiek Café van 26 oktober j.l. in café Wever te Oldeholtpade. Ondernemers gaan, onder leiding van Sippy Tigchelaar,  met elkaar verder praten over de volgende vragen:

  • Wat zijn de bedreigingen en kansen in Weststellingwerf?
  • Wat is nodig om ondernemerschap te stimuleren?
  • Hoe ziet ondernemen in Weststellingwerf er in de toekomst uit?

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Datum:       Donderdag 17 november 2011

Tijd:            Ontvangst 19.30 uur.  Aanvang 19.45 uur

Plaats:        Grote zaal Timpaan Welzijn

                   Willem Lodewijkstraat 68

                   8471 BL Wolvega 

Politiek Café ondernemen in Weststellingwerf

8_9_11Ondernemen in Weststellingwerf nu en in de toekomst.

Woensdag 26 oktober organiseert Groenlinks Weststellingwerf een publieke discussie in café Wever te Oldeholtpade. Het onderwerp is “Ondernemen in Weststellingwerf nu en in de toekomst.” Voldoende werkgelegenheid en bedrijvigheid zijn belangrijk. We worden geconfronteerd met vergrijzing en bevolkingskrimp in de toekomst.

  • Wat hebben ondernemers nodig om hier te kunnen ondernemen?
  • Wat zijn bedreigingen en kansen?
  • Wat is nodig om ondernemerschap te stimuleren?
  • Hoe ziet ondernemen in Weststellingwerf er in 2030 uit?

Na het welkomstwoord volgt een prikkelende inleiding door Douwe van der Veer van ‘Heabroei’. Daarna vindt er een discussie plaats tussen gasten uitgenodigd aan de stamtafel en belangstellenden in de zaal.

Gasten aan tafel zijn de Commerciële Club Weststelingwerf, Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega, Ondernemers Vereniging Noordwolde, Stichting Ondernemers Grote Veenpolder en een ZZP-er.

Gespreksleider is Sippy Tichelaar.

Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Datum: Woensdag 26 oktober 2012
Tijd: Ontvangst 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur
Plaats: Café Wever Hoofdweg 124 8474 CJ Oldeholtpade

Zorg voor mantelzorgers en vrijwilligers

Zorg voor mantelzorgers en vrijwilligersOndersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg is een onderwerp dat GroenLinks erg belangrijk vindt. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers geven samen héél véél zorg aan mensen thuis. De gemeenteraad vraagt al enige tijd om mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. Gelukkig wordt daar aan gewerkt. GroenLinks wil ook weten wat er leeft in Weststellingwerf over dit onderwerp.

Daarom organiseert GroenLinks op woensdag 29 juni a.s. een Politiek Café met als thema: Zorg voor mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Doel van de avond is te praten over dit onderwerp en aandachtspunten te verzamelen voor gemeentelijk beleid. Het Politiek Café zal plaatsvinden in het gebouw van Timpaan Welzijn Weststellingwerf in Wolvega. De avond begint om 19.30 uur. Een aantal inleiders zal het thema van verschillende kanten belichten. GroenLinks wethouder Jelmer van der Zee schetst actuele ontwikkelingen over mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. Voorzitter Beate Nijholt van het WMO burgerplatform presenteert de resultaten van de enquête die is gehouden onder mantelzorgers. Verder spreekt Marika Kleibeuker, zij was 20 jaar vrijwilligerscoördinator bij Meriant Lindestede en is zelf ook vrijwilliger. Ook zal er een mantelzorger uit eigen ervaring spreken en zal er informatie zijn over de belangenvereniging mantelzorg en vrijwilligerszorg.

Daarna is er voldoende tijd voor discussie tussen genodigden/belangstellenden en de inleiders. Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Datum: Woensdag 29 juni 2011
Tijd: 19.30 uur.
Plaats: Timpaan Welzijn Weststellingwerf Willem Lodewijkstraat 1 8471 BL Wolvega

Politiek Café voor jongeren in centrum de MIX

Politiek Café voor jongeren in centrum de MIXPraat mee en laat jouw mening horen! GroenLinks Weststellingwerf organiseert donderdagavond 17 februari a.s. in samenwerking met jongerenwerk Timpaan Welzijn Weststellingwerf en Jongerencentrum MIX een debatavond voor jongeren. Retze van der Honing, als GrienLinks statenlid woordvoerder jeugdzaken, gaat met jongeren in debat over stellingen die door hen zijn bedacht. Na het debat wordt de prijs voor de “beste debater” uitgereikt door GroenLinks-wethouder Jelmer van der Zee.

Daarna is er tijd om nog wat alcoholvrij te drinken en na te praten. Het Politiek Café, in het kader van de Provinciale Staten verkiezingen, zal plaatsvinden in de MIX Wolvega. Het debat begint om 20.00 uur. Alle jongeren zijn van harte welkom vanaf 19:30 uur in de MIX.

“Kies voor de toekomst” is de slogan van GroenLinks voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart a.s. Voor de toekomst zijn jongeren van groot belang. GroenLinks wil dus graag de mening van jongeren horen.

Wat vinden de jongeren in Weststellingwerf belangrijk? Waar lopen jongeren tegenaan binnen onze gemeente? Over welke onderwerpen willen zij discussiëren met andere jongeren, het provinciale statenlid en leden van de gemeenteraad? Wat is belangrijk? Wat kan anders?

Het debat – in de vorm van een Lagerhuis-debat – zal worden geleid door Henk Rozema. Een deskundige jury bestaande uit een jongere, een leraar en een GroenLinks-raadslid zal een keuze maken wie de “beste debater” van de avond wordt. Jongeren van de MIX en van de scholen (vanaf klas 3) AOC Terra en Lindecollege zijn inmiddels via hun mentoren gevraagd deel te nemen aan het debat en om stellingen aan te dragen.

Ook jongeren die liever niet zelf aan het debat willen deelnemen, maar wel als toehoorder willen komen, zijn van harte welkom.

GroenLinks roept jongeren op: Laat jullie stem horen! In de eerste plaats tijdens het jongerendebat van 17 februari. Maar natuurlijk ook op 2 maart, wanneer de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn.

Datum: Donderdag 17 februari 2011
Tijd: 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur
Plaats: Jongerencentrum MIX, Tjerk Hiddesstraat 1, 8471 BW Wolvega