Veel kansen voor ondernemen in Weststellingwerf

8_9_11Op 17 november gingen ondernemers uit Weststellingwerf met elkaar in gesprek over de hobbels in deze moeilijke economische tijden maar ook over de kansen naar de toekomst gericht. Gertrud van Leeuwen, fractievoorzitter van GroenLinks opende deze vervolgbijeenkomst over “De toekomst van ondernemen in Weststellingwerf”. In het gesprek onder leiding van Sippy Tigchelaar werden stevige noten gekraakt.

Eerst verkenden de aanwezigen de potentie van Weststellingwerf: goede infrastructuur, goed bereikbaar, vakkundig personeel, voorzieningen redelijk op peil, groene ruimte om te wonen en te recreëren, een prachtig landschap. En initiatiefrijke ondernemers. In Weststellingwerf  bv. is het aantal Zzp-ers hoog.

Maar Weststellingwerf heeft een vergrijzende bevolking, het besteedbaar inkomen is gemiddeld,  HBO-ers trekken weg, er wonen veel ouderen, voor jongeren zijn er te weinig ontplooiingskansen. Met deze gegevens gaan ondernemers op weg naar de toekomst. Daarin zal gemeenschapszin, kleinschaligheid en duurzaamheid een belangrijker rol gaan spelen.

Over het ondernemersklimaat in Weststellingwerf wordt verschillend gedacht. Er is behoefte aan een positief meedenkende gemeente. Samenwerking en wisselwerking tussen ondernemers, gemeente en  de plaatselijke bevolking schept kansen voor nu. Elkaar versterken en samenwerken, daarover is iedereen het eens.

Wie neemt voortrekkersrol op zich bij dit vernieuwend ondernemerschap? Een afwachtende houding werkt negatief. De gemeente kan stimuleren en faciliteren, de ondernemer zelf is de initiatiefnemer. “Dat kan niet in je eentje. Samenwerken is heel belangrijk. Hoe vind je elkaar?” In Weststellingwerf zijn al een aantal ontmoetingsplekken:  de ondernemersclubs, de samenwerkende agrariërs en de kunstenaars, diverse netwerken en plaatselijke belangenverenigingen. Wat ontbreekt is de centrale regie.

Tot slot: hoe kan Weststellingwerf zich onderscheiden? Wat is ons beeldmerk? Het Peter Stuyvesantproject 400 dat volgend jaar wordt gevierd, biedt volop kansen. Iedereen kan mee  doen. Dit initiatief werd door de aanwezigen positief omarmd. Ook ondernemers kunnen hier op inspelen.

Vervolgbijeenkomst over ondernemen

GL WSW LOGO WITDonderdag 17 november organiseert Groenlinks Weststellingwerf een vervolgbijeenkomst over “Ondernemen in Weststellingwerf nu en in de toekomst.”  Dit vindt plaats in de grote zaal van Timpaan Welzijn Willem Lodewijkstraat 68 in Wolvega.

Deze publieke discussie is een vervolg op het Politiek Café van 26 oktober j.l. in café Wever te Oldeholtpade. Ondernemers gaan, onder leiding van Sippy Tigchelaar,  met elkaar verder praten over de volgende vragen:

  • Wat zijn de bedreigingen en kansen in Weststellingwerf?
  • Wat is nodig om ondernemerschap te stimuleren?
  • Hoe ziet ondernemen in Weststellingwerf er in de toekomst uit?

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Datum:       Donderdag 17 november 2011

Tijd:            Ontvangst 19.30 uur.  Aanvang 19.45 uur

Plaats:        Grote zaal Timpaan Welzijn

                   Willem Lodewijkstraat 68

                   8471 BL Wolvega 

Politiek Café ondernemen in Weststellingwerf

8_9_11Ondernemen in Weststellingwerf nu en in de toekomst.

Woensdag 26 oktober organiseert Groenlinks Weststellingwerf een publieke discussie in café Wever te Oldeholtpade. Het onderwerp is “Ondernemen in Weststellingwerf nu en in de toekomst.” Voldoende werkgelegenheid en bedrijvigheid zijn belangrijk. We worden geconfronteerd met vergrijzing en bevolkingskrimp in de toekomst.

  • Wat hebben ondernemers nodig om hier te kunnen ondernemen?
  • Wat zijn bedreigingen en kansen?
  • Wat is nodig om ondernemerschap te stimuleren?
  • Hoe ziet ondernemen in Weststellingwerf er in 2030 uit?

Na het welkomstwoord volgt een prikkelende inleiding door Douwe van der Veer van ‘Heabroei’. Daarna vindt er een discussie plaats tussen gasten uitgenodigd aan de stamtafel en belangstellenden in de zaal.

Gasten aan tafel zijn de Commerciële Club Weststelingwerf, Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega, Ondernemers Vereniging Noordwolde, Stichting Ondernemers Grote Veenpolder en een ZZP-er.

Gespreksleider is Sippy Tichelaar.

Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Datum: Woensdag 26 oktober 2012
Tijd: Ontvangst 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur
Plaats: Café Wever Hoofdweg 124 8474 CJ Oldeholtpade