Zorg voor mantelzorgers en vrijwilligers

Zorg voor mantelzorgers en vrijwilligersOndersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg is een onderwerp dat GroenLinks erg belangrijk vindt. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers geven samen héél véél zorg aan mensen thuis. De gemeenteraad vraagt al enige tijd om mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. Gelukkig wordt daar aan gewerkt. GroenLinks wil ook weten wat er leeft in Weststellingwerf over dit onderwerp.

Daarom organiseert GroenLinks op woensdag 29 juni a.s. een Politiek Café met als thema: Zorg voor mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Doel van de avond is te praten over dit onderwerp en aandachtspunten te verzamelen voor gemeentelijk beleid. Het Politiek Café zal plaatsvinden in het gebouw van Timpaan Welzijn Weststellingwerf in Wolvega. De avond begint om 19.30 uur. Een aantal inleiders zal het thema van verschillende kanten belichten. GroenLinks wethouder Jelmer van der Zee schetst actuele ontwikkelingen over mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. Voorzitter Beate Nijholt van het WMO burgerplatform presenteert de resultaten van de enquête die is gehouden onder mantelzorgers. Verder spreekt Marika Kleibeuker, zij was 20 jaar vrijwilligerscoördinator bij Meriant Lindestede en is zelf ook vrijwilliger. Ook zal er een mantelzorger uit eigen ervaring spreken en zal er informatie zijn over de belangenvereniging mantelzorg en vrijwilligerszorg.

Daarna is er voldoende tijd voor discussie tussen genodigden/belangstellenden en de inleiders. Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.

Datum: Woensdag 29 juni 2011
Tijd: 19.30 uur.
Plaats: Timpaan Welzijn Weststellingwerf Willem Lodewijkstraat 1 8471 BL Wolvega