Weststellingwerf verklaart zich schaliegasvrij

In de raadsvergadering van afgelopen maandag, 7 oktober, diende Gertrud van Leeuwen, namens de fractie van GroenLinks, een motie in om de gemeente Weststellingwerf schaliegasvrij te verklaren. Deze motie werd door een meerderheid aangenomen. In de aardbodem van een deel van de gemeente Weststellingwerf bevindt zich schaliegas. Al eerder heeft de fractie van GroenLinks in een raadsvergadering het College van B&W gevraagd naar haar standpunt inzake proefboringen naar schaliegas.

GroenLinks heeft zich toen uitgesproken hier geen voorstander van te zijn. Schaliegas winnen is niet nodig. De gemeente Weststellingwerf zet in op duurzame energie en daarom is deze manier van niet-duurzame energiewinning, ook niet passend binnen het gemeentelijk Klimaatbeleidsplan 2010-2020.

SchaliegasvrijHet kabinet kan ook kiezen voor echt schone en duurzame energie. Waarom zouden we nog langer vasthouden aan fossiele brandstoffen die we met steeds meer moeite uit de grond moeten persen? Met allerlei gevaren voor mens, milieu, natuur en landschap. Dus laat schaliegas rustig en veilig onder de grond zitten in Weststellingwerf. De motie werd door de raad, uitgezonderd het CDA en de VVD aangenomen.

Lees hier de hele motie

Ook tegen schaliegas? Teken de petitie van Milieudefensie

Zonnepanelen op gemeentewerf Wolvega

Het opwekken van elektriciteit met de zon is hot, simpelweg omdat de kostprijs nu zo laag is dat er bedrijfseconomisch gezien sprake is van een gunstige terugverdientijd. Het is nu voor iedereen interessant om zonnepanelen in te zetten voor duurzame energieopwekking, zo ook voor de gemeente Weststellingwerf. Dinsdagmiddag 26 maart hebben wethouder Jelmer van der Zee en een vertegenwoordiger van Groen Installaties B.V. uit Wolvega het laatste zonnepaneel aangesloten op het dak van het hoofdgebouw van de gemeentewerf (Aan de Schipsloot 28 te Wolvega). In totaal liggen er nu ruim 100 zonnepanelen. In de hal van het gebouw is een functioneel display aangebracht, waarop de actuele energieproductie is af te lezen.

Energiebesparing moet voortdurend een punt van aandacht zijn. Daarnaast ligt het voor de hand om de nog resterende energie duurzaam op te wekken. Zonnepanelen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Met het plaatsen van zonnepanelen geeft de gemeente ook invulling aan haar voorbeeldfunctie richting burgers en bedrijven. Zo is uit een eerder uitgevoerde energiescan bij bedrijven gebleken dat naast het besparen van energie voor verlichting ook bij 8 van de 9 deelnemende bedrijven mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook steeds meer particulieren investeren in zonnepanelen. Jelmer van der Zee: “Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan een duurzame toekomst. Ik verwacht zeker dat goed voorbeeld doet volgen! Een mooie bijkomstigheid is dat wij deze opdracht hebben kunnen wegzetten bij een plaatselijke ondernemer.”

De gemeente verwacht met deze investering de jaarlijkse CO2 uitstoot met ruim 10 ton te reduceren. Dat komt neer op de jaarlijkse CO2 uitstoot van traditioneel opgewekte elektriciteit van ruim zes huishoudens. Het levert hiermee een bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsdoelstelling.

Jelmer van der Zee en zonnepanelen

Jelmer van der Zee geïnterviewd door Omrop Fryslân bij zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf

bron: website gemeente Weststellingwerf