GroenLinks niet blij met uitvoering armoedebeleid

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het armoedebeleid. Op initiatief van GroenLinks is in 2012 gemeentelijk armoedebeleid ontwikkeld. Aanleiding voor de fractie toen was dat ouders met kinderen in de bijstand, kunnen vervallen in armoede. Dat speelt des te meer als mensen om uiteenlopende redenen geen gebruik maken van gemeentelijke Lees meer…

Wie gaat het groene & linkse geluid in de gemeenteraad laten klinken?

Op 21 maart 2018 kiest ook Weststellingwerf een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks heeft sinds 1994 onafgebroken deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Weststellingwerf en speelt zo een rol van betekenis in de plaatselijke politiek. Dat willen we graag voortzetten en versterken. Daarom wil GroenLinks Weststellingwerf in 2018 weer meedoen aan de raadsverkiezingen met een sterke lijst. Lees meer…

GroenLinks tegen bouw paardenbak

GroenLinks heeft gewikt en gewogen en is ter plekke gaan kijken naar het verzoek voor de   bouw van een paardenrijbak met overkapping aan de Sportlaan in Wolvega. De locatie ligt precies op de grens bebouwde kom en buitengebied. In de commissievergadering spreken we onze twijfels uit. Ook zochten we naar oplossingen. In hoeverre kan het Lees meer…

GroenLinks kritisch over opzet bomenbeleidsplan

GroenLinks heeft al vaker gepleit voor de noodzaak van een gemeentelijke bomenbeleidsplan waarin beschreven staat hoe bomen optimaal kunnen worden ingezet en beschermd. Maar waarin ook de zeggenschap van bewoners geregeld is en het beheersen van boomziektes- en plagen. Verder is van belang bij herstructurering van een weg of gebied, bewust te kiezen voor uitsluitend Lees meer…

GroenLinks bezorgd over uitbreiding Vliegveld Lelystad

Vanaf 2019 zullen duizenden vliegtuigen over grote delen van Overijssel vliegen. De hele gemeente Steenwijkerland, inclusief Nationaal Park Weerribben-Wieden en meerdere delen van Overijssel worden in het hart getroffen. De gemeente Weststellingwerf zijdelinks. Het geluid van vliegtuigen gaat niet verticaal omlaag maar verspreid zich in verticale cirkels, met het vliegtuig als middelpunt en dus ook Lees meer…