Reactie GroenLinks op Jaarrekening 2016

GroenLinks onderschrijft de speerpunten voor het gevoerde beleid in 2016. Dit waren: Verbeteren schuldpositie (schuldratio is nu 78%) , versterken weerstandsvermogen (hoogte van de reserve voldoende) Stabiele lastendruk voor inwoners en ondernemers Een goed functionerend sociaal domein Financiële ruimte om te investeren. In het onderzoek ’’MKB vriendelijkste gemeente’’  staat Weststellingwerf in Friesland op plaats 23. Lees meer…

Kringloopwinkel Wolvega onvangt Groen Lintje

In het kader van Wereld Milieudag reikte Gertrud van Leeuwen namens GroenLinks Weststellingwerf het Groene Lintje 2016 uit aan Astrid Holterman van de Kringloopwinkel Wolvega. Deze feestelijke onderscheiding vond plaats bij de winnaar van vorig jaar, de biologische melkveehouderij en kaasmakerij van de familie Langelaan in Blesdijke, op 10 juni, onder muzikale begeleiding van BosFolk. Lees meer…

GroenLinks niet blij met uitvoering armoedebeleid

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het armoedebeleid. Op initiatief van GroenLinks is in 2012 gemeentelijk armoedebeleid ontwikkeld. Aanleiding voor de fractie toen was dat ouders met kinderen in de bijstand, kunnen vervallen in armoede. Dat speelt des te meer als mensen om uiteenlopende redenen geen gebruik maken van gemeentelijke Lees meer…

Wie gaat het groene & linkse geluid in de gemeenteraad laten klinken?

Op 21 maart 2018 kiest ook Weststellingwerf een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks heeft sinds 1994 onafgebroken deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Weststellingwerf en speelt zo een rol van betekenis in de plaatselijke politiek. Dat willen we graag voortzetten en versterken. Daarom wil GroenLinks Weststellingwerf in 2018 weer meedoen aan de raadsverkiezingen met een sterke lijst. Lees meer…