Met GroenLinks fietsen naar Noordwolde

Op zaterdag 9 september gaan we van start voor een nieuw seizoen met GroenLinks Weststellingwerf. We beginnen met een fietstocht naar het Buurthuus in Noordwolde. We vertrekken om 10.30 uur van de parkeerplaats bij Hotel Van der Valk in Wolvega, richting Oldeholtpade. Dan nemen we het Scheenepad en bij Nijeholtpade steken we de Stellingtenweg over. Lees meer…

GroenLinks wil Energiefonds Weststellingwerf

Onze gemeente is goed op weg om de klimaatdoelstellingen van het gemeentelijk Klimaatbeleidsplan tot 2020 te halen. Weststellingwerf heeft zich aangesloten bij de pilot Regionale Energietransitie Fryslân met als nieuwe stip op de horizon in 2050 energieneutraal te zijn. Om hieraan een bijdrage te leveren stelt GroenLinks voor om van de gemeentelijke huuropbrengst van de Lees meer…

GroenLinks wil vervolgtraject Nederlandse taal voor nieuwkomers

Het meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk, ook voor onze nieuwe bewoners in Weststellingwerf die een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen. Ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal is hierbij onontbeerlijk. Maar ook na de periode van inburgering is dat voor velen die laag geletterd zijn noodzakelijk voor het vinden van een Lees meer…

Reactie GroenLinks op Jaarrekening 2016

GroenLinks onderschrijft de speerpunten voor het gevoerde beleid in 2016. Dit waren: Verbeteren schuldpositie (schuldratio is nu 78%) , versterken weerstandsvermogen (hoogte van de reserve voldoende) Stabiele lastendruk voor inwoners en ondernemers Een goed functionerend sociaal domein Financiële ruimte om te investeren. In het onderzoek ’’MKB vriendelijkste gemeente’’  staat Weststellingwerf in Friesland op plaats 23. Lees meer…