Wie gaat het groene & linkse geluid in de gemeenteraad laten klinken?

Op 21 maart 2018 kiest ook Weststellingwerf een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks heeft sinds 1994 onafgebroken deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Weststellingwerf en speelt zo een rol van betekenis in de plaatselijke politiek. Dat willen we graag voortzetten en versterken.

Daarom wil GroenLinks Weststellingwerf in 2018 weer meedoen aan de raadsverkiezingen met een sterke lijst. We zijn op zoek naar mensen die het geluid van GroenLinks aansprekend en effectief in de gemeenteraad willen laten klinken. Mensen die de zorg voor de burgers, voor de natuur, voor de dorpen en het buitengebied op herkenbare wijze naar voren willen brengen in onze Weststellingwerfse raadsvergaderingen. Als het gaat om kwaliteit van het raadswerk hebben we een reputatie op te houden. Met een sterke fractie kan ons dat weer lukken door de taken te verdelen op grond van ieders vaardigheden, kennis en interesse.

Voor  kandidaat-raadsleden hebben we de volgende profielwensen:

 • onderschrijft de uitgangspunten van GroenLinks
 • is lid van GroenLinks, dan wel bereid dit op korte termijn te worden
 • heeft interesse voor leven, wonen en werken in Weststellingwerf
 • is zichtbaar en aanspreekbaar voor de inwoners van Weststellingwerf
 • is in staat informatie te verzamelen  zowel binnen als buiten de gemeente en die zelfstandig te vertalen naar een oorspronkelijke, creatieve, politieke visie
 • bezit gevoel voor politieke verhoudingen en voor de haalbaarheid van politieke ideeën
 • heeft er plezier in om met fractiegenoten een team te vormen en is bereid en in staat tot samenwerking met raadsleden buiten de fractie
 • kan omgaan met kritiek, tegenslag en feedback
 • kan een visie uitdragen voor een breed publiek en de lokale media
 • kan het woord doen in de raad, standpunten uitleggen en verdedigen, anticiperen op reacties en debatteren
 • is bereid om kennis en vaardigheden uit te breiden door middel van bijscholing
 • heeft energie en voldoende tijd (ong. 8 à 12 uur/ week, vaak in de avonduren) voor het raadswerk en daaraan gekoppelde activiteiten als werkbezoeken en partijactiviteiten
 • onderhoudt goede contacten met de eigen politieke achterban

Of je nou de perfecte match bent of een gewone burger die zich slechts in een paar van deze punten herkent maar wel enthousiasme voor het groene & linkse heeft, meld je aan! We zoeken immers mensen voor hoog en voor laag op de lijst.

Wil je je kandidaat stellen voor een plek(je) op de lijst of wil je meer weten? Stuur vóór 15 juli een berichtje naar kandidaten@groenlinksweststellingwerf.nl