Veel kansen voor ondernemen in Weststellingwerf

8_9_11Op 17 november gingen ondernemers uit Weststellingwerf met elkaar in gesprek over de hobbels in deze moeilijke economische tijden maar ook over de kansen naar de toekomst gericht. Gertrud van Leeuwen, fractievoorzitter van GroenLinks opende deze vervolgbijeenkomst over “De toekomst van ondernemen in Weststellingwerf”. In het gesprek onder leiding van Sippy Tigchelaar werden stevige noten gekraakt.

Eerst verkenden de aanwezigen de potentie van Weststellingwerf: goede infrastructuur, goed bereikbaar, vakkundig personeel, voorzieningen redelijk op peil, groene ruimte om te wonen en te recreëren, een prachtig landschap. En initiatiefrijke ondernemers. In Weststellingwerf  bv. is het aantal Zzp-ers hoog.

Maar Weststellingwerf heeft een vergrijzende bevolking, het besteedbaar inkomen is gemiddeld,  HBO-ers trekken weg, er wonen veel ouderen, voor jongeren zijn er te weinig ontplooiingskansen. Met deze gegevens gaan ondernemers op weg naar de toekomst. Daarin zal gemeenschapszin, kleinschaligheid en duurzaamheid een belangrijker rol gaan spelen.

Over het ondernemersklimaat in Weststellingwerf wordt verschillend gedacht. Er is behoefte aan een positief meedenkende gemeente. Samenwerking en wisselwerking tussen ondernemers, gemeente en  de plaatselijke bevolking schept kansen voor nu. Elkaar versterken en samenwerken, daarover is iedereen het eens.

Wie neemt voortrekkersrol op zich bij dit vernieuwend ondernemerschap? Een afwachtende houding werkt negatief. De gemeente kan stimuleren en faciliteren, de ondernemer zelf is de initiatiefnemer. “Dat kan niet in je eentje. Samenwerken is heel belangrijk. Hoe vind je elkaar?” In Weststellingwerf zijn al een aantal ontmoetingsplekken:  de ondernemersclubs, de samenwerkende agrariërs en de kunstenaars, diverse netwerken en plaatselijke belangenverenigingen. Wat ontbreekt is de centrale regie.

Tot slot: hoe kan Weststellingwerf zich onderscheiden? Wat is ons beeldmerk? Het Peter Stuyvesantproject 400 dat volgend jaar wordt gevierd, biedt volop kansen. Iedereen kan mee  doen. Dit initiatief werd door de aanwezigen positief omarmd. Ook ondernemers kunnen hier op inspelen.