Thema-avond Stand van het Water in het veenweidegebied

Op dinsdagavond 8 maart 2016 organiseerde GroenLinks een thema-avond over de Stand van het Water in het veenweidegebied in Weststellingwerf. Op het programma  twee boeiende sprekers, waar veel belangstelling voor was. Voor de pauze een presentatie door Auke Wouda, lid van de fractie Water Natuurlijk van het Wetterskip Fryslân en in het verleden GroenLinks wethouder in Sneek. Hij vertelde over de verdroging van de veengebieden en de consequenties daarvan. Enkele bijzondere wetenswaardigheden zijn de 8000 verschillende peilvakken in Friesland en door oxidatie in het veengebied ontstaat veel CO2 uitstoot. Dit is zelfs meer dan de CO2 uitstoot van al het verkeer in Friesland. De lage waterstanden, veelal in het belang van de landbouw, zijn nadelig voor de veengrond en de fundering van huizen. Ook verhoogt een laag waterpeil de kosten voor het beheer. De verdroging is ook schadelijk voor weidevogels. Over de visie van de provincie op de veenweide is Auke Wouda en De fractie Water Natuurlijk zeer kritisch. Het beleid van de provincie is gericht op het vertragen van het verlies aan veenweidegrond in Friesland in plaatst van de inzet om het behoud ervan.

Na de pauze sprak Roel Vriesema, die al vele jaren boswachter is bij Staatsbosbeheer in de Rottige Meente. Hij vertelde over het onlangs gestarte Live Project “Nieuw leven in het veen” om verdroging en verzuring tegen te gaan. En over maatregelen die de waterhuishouding en het leefgebied verbeteren voor de Grote Vuurvlinder en andere bedreigde dier- en plantsoorten. Hij begon zijn presentatie met mooie foto’s van de kleine huisjes in het veenweidegebied. Een beeld van vroeger, dat belangrijk is voor de toekomst. Er werd toen heel hard gewerkt en mensen leefden in armoede. Dankzij de riettelers is het gebied in stand gebleven. Nog steeds zijn er veel riettelers in de Rottige Meente actief. Het Life project, dat in samenwerking met Natuur Monumenten en met Europese subsidie tot stand is gekomen, is bedoeld om het trilveen in stand te houden en door begreppelen de waterhuishouding in het gebied te herstellen. De Rottige Meente is een zeldzaam gebied en vraagt om specialistisch beheer. De Grote Vuurvlinder werd 100 jaar geleden ontdekt door een onderwijzer uit Munnekeburen, terwijl deze vlinder in Engeland al 50 jaar daarvoor was uitgestorven. De Grote Vuurvlinder is dan ook het boegbeeld voor het Life Project. Na de presentaties  was er volop gelegenheid om over het onderwerp nog na te praten.

Thema avond de stand van het water 8-3-2016 foto Lenus van den Broek-2
foto: Lenus van den Broek