Terugblik!

Inmiddels is het zomerreces van de gemeenteraad bijna achter de rug. Een mooi  moment om terug te blikken op mijn eerste maanden als raadslid. Ik ben blij met de stemmen die ik van de inwoners van Weststellingwerf heb gekregen en ik ga er de volle 100% voor! Sinds de  gemeenteraadsverkiezingen in maart is er een hoop veranderd.  Niet alleen voor mij als kersverse papa, maar ook voor GroenLinks Weststellingwerf. Zo heeft er een wisseling van het bestuur plaatsgevonden en is er afscheid genomen van Jelmer van der Zee als wethouder in de gemeente Weststellingwerf.

De eerste maanden als raadslid zijn omgevlogen en hebben in het teken gestaan van de nieuwe raadsperiode. Na de installatie van de raad volgde al snel een aantal informatieavonden. Tevens hebben er een aantal kennismakingsgesprekken plaatsgevonden en zijn er twee raadsvergaderingen geweest. De echte vuurdoop waarbij ik terug kan kijken op goede start van de nieuwe periode.

Veel nieuwe, interessante maar ook spannende zaken zijn de afgelopen maanden de revue gepasseerd. Zaken die de komende periode gaan spelen en waarover de raad belangrijke beslissingen moet nemen. Zoals herziening bestemmingsplan buitengebied en de drie decentralisaties:  jeugdzorg, participatiewet en veranderingen wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die per 1 januari aanstaande door de gemeente dienen te worden uitgevoerd. Beslissingen waarbij de burger op de raad vertrouwt, en waar zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden.

Al met al een ontzettende drukke periode waarin ik veel gehoord en gezien heb. Een periode die mij energie hebben gegeven. Voor GroenLinks maar ook voor de burger van de gemeente Weststellingwerf. Ik heb er zin in!

Weten waar ik me bezig ben? Volg mij op Twitter; @ralphdegraaf1.

Vragen en/of opmerkingen? Ralphdegraaf@live.nl of 0614979424