Nieuwjaarsbijeenkomst met een terugblik en kijk vooruit

Tijdens een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en sympathisanten blikten bestuur en fractie van GroenLinks Weststellingwerf terug en vooruit. Ook de afdeling GroenLinks Ooststellingwerf kwam naar de bijeenkomst met een ruime vertegenwoordiging.

Bestuurslid Marlene Postma sprak in haar welkomstwoord over de vele activiteiten die binnen de afdeling zijn uitgevoerd het afgelopen jaar. Zij vergeleek GroenLinks met bamboehalmen uit haar tuin die door de vorst werden platgeslagen en daarna weer met moeite vier rechtop kwamen. Ze vergeleek deze buigzaamheid en  veerkracht met GroenLinks. Zo ging het ook met GroenLinks landelijk waar nu vele nieuwe leden zijn bijgekomen. Lokaal is het nog niet gemakkelijk om actieve leden te vinden. Zij deed een beroep op de niet-actieve leden om ook een bijdrage te leveren aan de lokale afdeling of zitting te nemen in het bestuur.

Fractievoorzitter Gertrud van Leeuwen sprak over een zeer bewogen jaar 2015 zowel mondiaal, landelijk als lokaal. De vluchtelingenproblematiek, de terreuraanslagen, maar ook het mondiaal bereikte klimaatakkoord. En alles heeft zijn weerslag op de lokale politiek en onze inzet hiervoor. Landelijk gaat het goed in de peilingen met GroenLinks sinds het leiderschap door Jesse Klaver. We willen lokaal ook graag profiteren van deze goede peilingen. Bij de gastlessen die fractiegenoot Ralph de Graaf gaf op het Lindecollege wisten de scholieren twee fractievoorzitters te benoemen: Jesse Klaver en Geert Wilders.

Jesse Klaver schreef het boek Economisme wat betekent dat alles draait om de economie. Dit beperkt de manier waarop we naar onze samenleving kijken. Het gedachtegoed om alles uit te drukken in geld, noemt hij economisme. Het kan ook anders. Beter. Door andere waarden dan economische groei centraal te stellen. Mensen de kans bieden om hun talenten te ontplooien. Zuinig omgaan met de aarde. Compassie met je medemens. Dat zijn nu precies de waarden waar GroenLinks in Weststellingwerf al decennia lang voor staat. We zullen ons politiek blijven onderscheiden van anderen, vanuit onze groene en sociale idealen. En als kleine partij in de raad van Weststellingwerf zal de fractie blijven zeggen waar ze in gelooft.

GroenLinks nieuwjaarsbijeenkomst 2016-2a

GroenLinks nieuwjaarsbijeenkomst 2016-1a