Meldpunt vuurwerkoverlast opengesteld

Het landelijk meldpunt vuurwerkoverlast is opengesteld van 19 december tot 3 januari. Het meldpunt is een initiatief van GroenLinks. Momenteel ervaart twee derde van onze bevolking overlast van vuurwerk blijkt uit een opiniepeiling door het vakblad Binnenlands Bestuur. In steeds meer gemeenten zijn er vuurwerkvrije zones of wordt vuurwerk collectief afgestoken. Zoals ook in onze dorpen Boijl en Nijeholtpade. Uit dezelfde onlangs gehouden landelijke opiniepeiling blijkt ook dat meer dan de helft van de bevolking voorstander is van een professionele vuurwerkshow in plaats van het particulier afsteken van vuurwerk.

Vorig jaar lanceerde GroenLinks Weststellingwerf de petitie “samen plezier bij veilig vuurwerk” en werd deze aangeboden aan de burgemeester. De petitie was opgesteld voor het veilig en gecontroleerd afsteken van vuurwerk. GroenLinks Weststellingwerf denkt dat het organiseren en faciliteren van dorpsvuurwerk, in combinatie met een betere handhaving van het verbod op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane uren, er toe zal bijdragen dat er minder overlast is en minder slachtoffers van vuurwerk zullen zijn.

Overlast melden kan op de website www.vuurwerkoverlast.nl  of via het contactformulier.