GroenLinks wil waardering mantelzorgers

De gemeente Weststellingwerf waardeert in samenwerking met het Bureau Vrijwilligerswerk en Mantelzorg zoveel mogelijk mantelzorgers voor hun onmisbare inzet. De waardering bestond dit jaar, op de dag van de Mantelzorg 10 november, uit een gezellige brunch. Als men ingeschreven staat bij het Bureau Vrijwilligerswerk en Mantelzorg dan krijgt men een uitnodiging om deze bijeenkomst bij te wonen. Daarbij ook een cadeaubon van 10 euro thuisgestuurd met informatie over mantelzorg.

Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind  of ander familielid, vriend of buur. Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, intensief en afhankelijk van de behoefte van de zorgbehoevende.

In onze gemeente is 55.000 euro beschikbaar voor de waardering van mantelzorg en de coördinatie van vrijwilligerswerk. Het is een gegeven dat veel jongere en oudere mantelzorgers geen mogelijkheid hebben om naar een gezellige activiteit te gaan op de Dag van de Mantelzorg.

GroenLinks diende een motie in waarin het College werd verzocht de waardering voor de mantelzorg per 2017 aan te passen aan de wensen van de mantelzorgers door hen daarover te bevragen. Ook werd het College verzocht om in overweging te nemen, als blijk van waardering voor de vaak langdurige inzet van mantelzorgers, een financiële waardering te verstrekken.

De motie werd na een discussie niet in stemming gebracht omdat de wethouder aangaf dat de gemeente al het plan heeft om de waardering te gaan evalueren en mogelijk anders te gaan verstrekken. De overige fracties in de raad schaarden zich achter het antwoord van de wethouder. De motie van GroenLinks werd wel als een belangrijk en sympathiek gebaar opgevat.