GroenLinks wil vervolgtraject Nederlandse taal voor nieuwkomers

Het meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk, ook voor onze nieuwe bewoners in Weststellingwerf die een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen. Ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal is hierbij onontbeerlijk. Maar ook na de periode van inburgering is dat voor velen die laag geletterd zijn noodzakelijk voor het vinden van een stageplaats, vrijwilligerswerk of betaald werk. Taal is ook een belangrijk hulpmiddel voor het ontdekken wat de mogelijkheden, wensen en kwaliteiten van nieuwkomers zijn voor onze samenleving.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 diende GroenLinks hiervoor een motie in. De fractie stelde voor dit vervolgtraject onderdeel te laten zijn van het Impulsprogramma Participatie en Gezondheid Vergunninghouders. Na het debat over de motie besloot de fractie deze aan te houden nadat de raad voorlichting krijgt in een werkvergadering over het impulsprogramma.