GroenLinks wil klimaatbestendig waterbeheer

GroenLinks vindt het verantwoord om te kiezen voor een klimaatbestendig en duurzaam riool- en waterbeheer voor de periode 2016-2020, waarbij het huidige beleid kan worden voortgezet. Dit beleid richt zich op in stand houden wat goed functioneert en datgene verbeteren wat nog niet goed functioneert. Bij het verbeteren ligt er een sterk accent op het klimaatbestendiger maken van de voorzieningen en duurzaam (riool)waterbeheer. Dit scenario anticipeert op de klimaatsveranderingen waar we mee te maken hebben en krijgen en sluit aan bij de visie van GroenLinks.

In het vorige Gemeentelijke Riolering Plan (GRP) werden inwoners bewust gemaakt  over het gebruik van de riolering en het anders omgaan met hemelwater. GroenLinks pleit ervoor om door te gaan met de regentonactie, waarbij 365 particulieren een ton hebben aangeschaft. Een kraam van de gemeente op het Lindefestival zou een jaarlijks terugkerende activiteit kunnen zijn. En we vragen het college om het verstenen van wijken en parkeerplaatsen tegen te gaan, door voor parkeerplaatsen bijvoorbeeld grastegels te gebruiken waardoor het hemelwater beter kan worden afgevoerd.

Over de invoering van een basistarief voor hemel- en grondwater is GroenLinks van mening dat dit meer recht doet aan de gedachte om elke perceeleigenaar mee te laten betalen aan de kosten die gemaakt moeten worden voor een schone, functionele en veilige openbare ruimte, dan de huidige heffing hemel- en grondwater.

In Opsterland en Ooststellingwerf worden bedrijven aangeslagen op basis van waterverbruik, de zogenoemde grootverbruikheffing. In Weststellingwerf  wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een woning of een bedrijf. Het tarief per aansluiting is gelijk. Omdat de gemeente meer kosten maakt voor grote lozers als bedrijven, dan een particulier huishouden is het verdedigbaar om voor grotere lozers een hoger tarief in te stellen. GroenLinks vindt  het niet rechtvaardig dat een grootverbruiker evenveel betaalt als een kleinverbruiker. Wij gaan uit van het gelijkheidsprincipe de vervuiler betaalt. GroenLinks vindt het redelijk en billijk de kosten eerlijker te verdelen en daarmee ook bij te dragen aan een bewuster verbruik van water door ondernemers en bewoners. Wij dienden daarom bij dit raadsvoorstel een amendement in voor de invoering van een grootverbruikheffing. Ons amendement kreeg helaas geen steun van de andere fracties in de raad.