GroenLinks wil breed draagvlak bij invoering reclamebelasting

Vanwege de lange agenda voor de raad van juni hadden we twee raadsvergaderingen achter elkaar. Voor GroenLinks een aantal belangrijke onderwerpen zoals de Invoering Reclamebelasting, De beleidsnotitie Recreatie & Toerisme Weststellingwerf en het Plan van aanpak visiedocument  Weststellingwerf. De Invoering Reclamebelasting te Wolvega t.b.v. het  ondernemersfonds Weststellingwerf is een initiatief van ondernemers. GroenLinks heeft oog voor de belangen van ondernemers. Zij zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en dragen bij aan de leefbaarheid van onze mooie gemeente. Het initiatief van de gezamenlijke ondernemersverenigingen  om in Wolvega te beginnen met een ondernemersfonds vinden wij dan ook een sociale en eerlijke zaak. Doordat alle ondernemers  een bedrag  leveren, door middel van het heffen van reclamebelasting,  wordt door allen een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van het dorp. Daarom is het wel erg belangrijk dat er een groot draagvlak is onder de ondernemers voor dit initiatief van en door de ondernemers zelf. Aangezien het draagvlak op dit moment nog niet voldoende is, wilde GroenLinks  aanvankelijk dit agendapunt aanhouden. Maar uitstel van de startdatum en het later vaststellen van de verordening is een beter alternatief. Daarom ondersteunde GroenLinks het amendement  dat werd ingediend op het besluit van dit voorstel.

Recreatie en toerisme is een belangrijk onderwerp voor de gemeente volgens GroenLinks. Op verzoek van GroenLinks is de beleidsnota recreatie en toerisme opgesteld. Bij de opgestelde nota heeft GroenLinks gemengde gevoelens. De nota leest snel maar voelt als een inleiding met het opnoemen van een aantal activiteiten waar het vervolg nog op moet komen. Niet alleen de activiteiten benoemen maar ook de ambities. Wat is de ambitie van de gemeente en hoe gaan wij hier naar toe? Nu is het onduidelijk wat de gemeente wil. Zo neemt de gemeente een terugtredende rol in, maar wat betekent dat dan in de praktijk? Wij zien graag een regierol door de gemeente. Een gemeente die actief de aantrekkelijkheid van haar gemeente promoot en faciliteert. GroenLinks heeft gevraagd om  een uitvoeringsprogramma waar de rol van de gemeente sterk is en waarin de ambitie helder is.