GroenLinks Weststellingwerf opent Meldpunt Zorg

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken zoals Jeugdzorg en de overheveling van de AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO. Voor veel mensen heeft dit grote gevolgen. Na het eerste kwartaal, waarin de gemeente de zorg op de rails heeft kunnen zetten, is GroenLinks benieuwd hoe het gaat met de uitvoering. Gaat het goed, of loopt de zorg spaak. Om daar achter te komen opent GroenLinks het Meldpunt Zorg.

Veranderingen brengen altijd veel onzekerheid met zich mee. GroenLinks is zich daarvan bewust. We kunnen die onzekerheid ook niet voorkomen of oplossen. Maar wel willen we naar uw ervaringen luisteren om ervan te kunnen leren en het als Weststellingwerf in de toekomst beter te kunnen doen.

Dit betekent niet dat we hier een klachtenloket openen en uw problemen direct gaan oplossen. Als gemeenteraadsfractie kunnen we dat niet. Maar we willen wel een beeld krijgen van de ervaringen (positief en negatief) die u heeft in de nieuwe situatie om zo het debat aan te kunnen gaan met de verantwoordelijke wethouders of waar nodig de ervaringen doorgeven aan de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

Wilt u uw ervaringen met ons delen? Ga dan naar het Meldpunt Zorg of stuur een email naar  meldpuntzorg@groenlinksweststellingwerf.nl

Meldpunt Zorg