GroenLinks voor vluchtelingenopvang!

Voor  de eerste raadsvergadering na het zomerreces hadden we een verzoek aan het college voorbereid om te onderzoeken welke extra opvang er mogelijk is in onze gemeente voor vluchtelingen. Volgens GroenLinks dient onze gemeente haar maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid te nemen om vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden. De burgemeester was ons voor en opende de vergadering met een verklaring dat het college op korte termijn wil onderzoeken welke extra mogelijkheden er in onze gemeente zijn om vluchtelingen op te vangen.

In deze raad werd ook het plan van aanpak overheidsparticipatie gepresenteerd. Dit plan is gemaakt door een raadswerkgroep. De fractie van GroenLinks is zeer tevreden met het plan. Onze fractie heeft deelgenomen aan de werkgroep. Het plan is concreet, actueel, realistisch en gevoed met de nieuwste inzichten over de successen met participatie. De verschillende activiteiten die worden voorgesteld worden ondernomen met inwoners, maar ook door het college en de raad. Iedereen aan zet!! GroenLinks maakt zich al jaren sterk voor burgerparticipatie. Een open, geïnteresseerde luisterende houding vinden wij daarbij heel belangrijk.De vorige raad heeft hier ook voorstellen voor gedaan. Prima dat deze worden meegenomen. We gaan akkoord met het voorgestelde budget .