GroenLinks voor verkenning bestuurlijke toekomst Zuidoost Fryslân

Deze extra raadsvergadering stond in het teken van de notitie: “Weststellingwerf: bestuurlijke opschaling ja en met wie?” Het College vraagt aan de raad een standpuntbepaling, hoe nu verder? In deze notitie schetst het College 4 scenario’s als handreiking.

GroenLinks heeft zich in de raad van 1 februari 2016 uitgesproken voorstander te zijn van een verkenning van een mogelijke gemeentelijke fusie met Ooststellingwerf en Heerenveen, de zogenoemde Poort van Friesland. Hierover deed de fractie verslag, zie raadsvergadering 1 februari 2016 (hier). De GroenLinks fracties in de drie OWO gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland) zitten nog steeds op dezelfde lijn, namelijk een bestuurlijke fusie tussen een plattelands- en een stedelijk gebied. Maar de meerderheid van de raad van Ooststellingwerf wil geen bestuurlijke fusie. Zowel Opsterland als ook Heerenveen hebben aangegeven de door onze raad geformuleerde bestuurlijke doorontwikkeling Poort van Friesland, in een bredere context Zuidoost Fryslân te willen bezien.

Het heeft onze voorkeur het initiatief voor deze verkenning eerst bij de OWO gemeenteraden te leggen onder (bege)leiding van een externe verkenner. Heel belangrijk hierbij vindt GroenLinks dat dit een zeer zorgvuldig proces dient te zijn en ook de nodige tijd zal vragen. De houding van Weststellingwerf naar de gesprekspartners  dient met open vizier te gebeuren. Dat is ons inziens tot nu toe ook gebeurd. We hoeven het niet met andere standpunten eens te zijn, maar dienen elkanders  zienswijzen wel te blijven respecteren. Middels een amendement, gesteund door GroenLinks, heeft de meerderheid van de raad zich uitgesproken om in gezamenlijkheid met de gemeenteraden, of een afvaardiging daarvan, in OWO-verband te verkennen of een gezamenlijke visie op de bestuurlijke toekomst van Zuidoost Fryslân te realiseren is.