GroenLinks voor steun aan Voedselbank

Tijdens de begrotingsraad heeft GroenLinks ingestemd met een financiële steun van 5000 euro voor de Voedselbank, bestemd voor gezonde voeding aan kinderen.  GroenLinks is van mening dat er geen Voedselbank nodig zou dienen te zijn. Maar helaas door de rijksbezuinigingen van de afgelopen jaren is de vraag van gezinnen bij de Voedselbank toegenomen. Vanuit de rijksbegroting 2017 gaat het kabinet gelukkig extra geld uittrekken voor armoedebestrijding onder kinderen.

De begroting 2017-2020 is een weerspiegeling van de balans tussen drie belangrijke doelstellingen van de raad: Stabiele woonlasten, het verbeteren van de schuldpositie en het realiseren van ambities. GroenLinks is tevreden dat het lukt om onze schuldpositie te verbeteren en ook ambities te realiseren, zoals de verbetering van het fietspad langs de Linde. We hebben een aantal jaren achter de rug waar het doen van investeringen niet mogelijk en niet verstandig was.

Een zogenoemd “Hek” om de activiteiten en financiën van het Sociaal Domein te plaatsen, vindt GroenLinks heel verstandig. Dit betekent dat de gelden die worden ontvangen van het rijk ook daadwerkelijk besteed worden aan de inwoners die dit nodig hebben. Het is te hopen dat er niemand tussen wal en schip valt.

GroenLinks had het plan om middels een motie het College te verzoeken volgend jaar een BegrotingsApp te introduceren, waardoor ook inwoners veel meer betrokken kunnen zijn met een nog meer toegankelijke begroting. Van de teamleider Planning en Controle vernamen wij dat een dergelijke App volgend jaar geïntroduceerd gaat worden.

Weststellingwerf gaat meedoen aan de Pilot Regionale Energiestrategie Fryslân. Heel belangrijk vindt GroenLinks. Ook afgelopen week kwam opnieuw in het nieuws de dringende noodzaak om de CO2 uitstoot te verminderen en meer duurzame energie op te wekken.

Per 2020 dienen gemeenten te voldoen aan maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. In onze gemeente was dat 214 kg in 2014. Dit betekent dat we een enorme slag dienen te bereiken naar de aanloop van 2020. GroenLinks wil naast aanpassing van de ledigingfrequentie en containerdifferentiatie ook de voor- en nadelen  gepresenteerd krijgen voor een discussie in de raad wat het betekent een betalingssysteem (diftar) in te voeren.