GroenLinks voor huisvesting statushouders!

De raadsvergadering van oktober ging niet door vanwege te weinig agendapunten. Toch was er op donderdag 15 oktober een ingelaste raadsvergadering over besluitvorming om het voormalige Bornego schoolgebouw in Wolvega geschikt te maken voor huisvesting van 12 gezinnen uit asielzoekerscentra die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen. Volgens GroenLinks dient onze gemeente haar maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid te nemen om meer vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden in kleinschalige opvang. In de media lezen we veel berichten van bezorgde bewoners. Zorgen waar GroenLinks begrip voor heeft, maar die niet altijd gebaseerd zijn op de juiste informatie. Daarom is het heel belangrijk dat er voldoende voorlichting is voor iedereen.

De fractie heeft al eerder gepleit voor een centraal meldpunt voor bewoners van onze gemeente die iets willen doen voor vluchtelingen.

Ook zijn we van mening dat onze gemeente nog meer zou kunnen doen. Ook in de noodopvang voor vluchtelingen die nu het land binnenkomen. Maar dan wel kleinschalige noodopvang. De nood is heel erg hoog en wij hebben voldoende ruimte. Weststellingwerf had 10 jaar geleden een AZC voor 600 vluchtelingen. Daar  was bij aanvang terechte bezorgdheid van omwonenden vanwege het hoge aantal vluchtelingen tov een klein aantal dorpsgenoten in Sonnega. Het is naar omstandigheden goed verlopen in het AZC. Het centrum werd als het ware gedragen door onze hele gemeenschap.