GroenLinks voor Cittaslow keurmerk

Het college heeft op verzoek van de raad onderzocht wat het betekent om een Cittaslow gemeente te worden. Een Cittaslow gemeente profileert zich door het promoten van de natuur, de gastvrijheid, de cultuurhistorie en de streekproducten. De oorsprong van Cittaslow ligt in Orvieto (Italië). In deze tijden van toenemende verstedelijking en industriële groei is het voor authentieke gebieden belangrijk de lokale identiteit te bewaken, te versterken en verder uit te dragen. 7 jaar geleden bracht GroenLinks bij de Algemene Beschouwing het voorstel om Cittaslow gemeente te worden naar voren. Onze argumenten van toen gelden nog steeds. Wij vonden dat de filosofie van Cittaslow goed past bij de kenmerken van Weststellingwerf en concreet helpt aan te geven waar je nu écht voor staat als gemeente. Bijzondere kenmerken waar inwoners en bezoekers op een plezierige, gastvrije manier en in een menselijk tempo kunnen genieten van de natuur, de rust, de stilte, de ruimte, de kunst en de Fairtrade- en streekproducten. Kernwaarden die ook passen bij de groene en sociale idealen van GroenLinks. Verder valt in het raadsvoorstel op dat het college zelf geen standpunt inneemt naar aanleiding van haar uitgevoerde oriënterende onderzoek of het behalen van het keurmerk Cittaslow tot de mogelijkheden behoort. De meerderheid van de raad omarmt de principes van het keurmerk, maar niet de jaarlijkse kosten die nodig zijn om in aanmerking te komen voor het keurmerk. Dat is jammer want volgens GroenLinks hoeven die kosten niet zo hoog te zijn, als nu wordt voorgesteld.