GroenLinks vindt ”Beloofd is Beloofd”

GroenLinks vindt een klantvriendelijke overheid die dienstbaar is aan de samenleving heel erg belangrijk. Het nakomen van afspraken is daarbij een essentieel onderdeel. Om afspraken te kunnen nakomen is het van belang daar op enigerlei wijze notitie van te maken. Het verbaasd ons telkens weer dat er geen notities worden gemaakt in het gemeentehuis van mondelinge gesprekken/ afspraken of telefonische toezeggingen.

Deze ervaring heeft de fractie zelf een aantal keren ondervonden en wij horen deze signalen ook van inwoners en ondernemers. Omdat deze toezeggingen van mondelinge afspraken niet worden geborgd of aangestuurd in de organisatie, kan de rekenkamercommissie hierover geen oordeel geven. GroenLinks vindt het vreemd dat het college zich niet herkend in de conclusies en aanbevelingen van de commissie. Het feit dat er weinig klachten zijn, betekent niet dat de gemeente toezeggingen aan burgers en bedrijven adequaat en tijdig afhandelt.

GroenLinks hecht waarde aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, zoals het nakomen van toezeggingen een duidelijk onderdeel van het klanttevredenheidsonderzoek te laten zijn. GroenLinks zou graag zien dat het College deze aanbevelingen ook wil uitvoeren en deze niet ziet als extra bureaucratie. Daarom steunt de fractie het amendement van het CDA,  dat is mede ondersteund door de VVD en Weststellingwerfs Belang.