GroenLinks tegen bouw paardenbak

GroenLinks heeft gewikt en gewogen en is ter plekke gaan kijken naar het verzoek voor de   bouw van een paardenrijbak met overkapping aan de Sportlaan in Wolvega. De locatie ligt precies op de grens bebouwde kom en buitengebied. In de commissievergadering spreken we onze twijfels uit. Ook zochten we naar oplossingen. In hoeverre kan het gebouw 3 meter lager worden? Zijn er mogelijkheden in de toekomstige omgevingswet? Kan de dakconstructie transparant zijn? Uiteindelijk gaan we mee met het collegebesluit om geen medewerking te verlenen. Het verzoek gaat tegen het beleid buitengebied in. GroenLinks is voorstander om het buitengebied extra te beschermen en verstening van het buitengebied tegen te gaan. Ook al was hier de mogelijkheid om de paardenbak landschappelijk in te passen. We vinden het belangrijk het open landschap te versterken en te behouden.