GroenLinks tegen aardgastransportleiding

In de raadsvergadering van 9 mei ligt het voorstel, waarin de raad gevraagd wordt om een voorlopige verklaring van geen bedenkingen, voor de aanleg van een aardgastransportleiding van Mildam naar Garijp, waarvan een gedeelte door Weststellingwerf loopt. GroenLinks ziet een toekomst waarbij ingezet wordt op duurzame energie en geen fossiele brandstoffen zoals aardgas.

GroenLinks deelt de uitgangspunten van het provinciale Collegeakkoord over gaswinning, namelijk om geen nieuwe gasboringen toe te staan. Ook al gaat het nu niet over een gaswinninglocatie maar ‘slechts’ om een aan te leggen leiding. Voor GroenLinks is dit aanleiding om een helder signaal af te geven. Wat GroenLinks betreft is het standpunt dat wij geen fossiele brandstoffen meer faciliteren en dit betekent dat wij niet in kunnen stemmen met het voorstel.