GroenLinks pleit voor versterken lokale economie

Naar aanleiding van het Locoo-Initiatief dat gaat over het versterken van de lokale economie, diende de fractie van GroenLinks een motie in.

De gemeente kan meehelpen de lokale economie te versterken en zo de basis te verstevigen van een dynamische gemeenschap. GroenLinks vindt ondernemers en winkeliers belangrijk voor de werkgelegenheid en zij dragen bij aan de leefbaarheid van Weststellingwerf. In het Locoo-Initiatief werken overheid en ondernemers samen aan de moderne digitale infrastructuur voor de lokale economie. Zij maakt één gemeenschappelijke lokale webshop en versterkt de innovatiekracht. Het Locco-Initiatief biedt ZZP-ers en het MKB extra kredietmogelijkheden. Ook wordt geld tijdelijk digitaal gelabeld als lokaal geld en gebruikt zo de bestaande koopkracht efficiënter.

Een dertigtal gemeenten gaat samenwerken in het publiek-private Locoo-initiatief (een ANBI Stichting ) om genoemde wensen te realiseren en Weststellingwerf kan één van de deelnemende gemeenten zijn. In de motie werd het College gevraagd te onderzoeken of er draagvlak is bij de lokale winkeliers en ondernemers voor het Locoo-Initiatief. Ook werd gevraagd hiervoor financiële dekking te vinden voor de deelname door de gemeente -gedurende 2 jaar- voor een relatief klein bedrag. Daarna is de verwachting dat de deelnemende winkeliers en ondernemers zelf de kosten voor Locoo kunnen dragen.

De motie vond geen steun bij de overige fracties en het College. Men vond dat de gemeente hier niet het initiatief moest nemen, maar de ondernemers zelf. GroenLinks gaat nu met de winkeliersvereniging om de tafel om te onderzoeken of er draagvlak is voor dit Locoo-Initiatief en is van mening dat de gemeente wel degelijk een rol heeft om de ontwikkeling hiervan te ondersteunen wanneer er bij de winkeliers en ondernemers draagvlak is.