GroenLinks pleit voor toegankelijkheid openbare gebouwen

In het VN-Verdrag staat het recht op Toegankelijkheid van alle gebouwen, horeca, hotels, scholen enz. Deze dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. Per 1 januari 2017 is het verplicht om gebouwen, bedrijven en informatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking of een handicap. Ook geeft het VN-Verdrag aan dat hierbij overleg plaats dient te vinden met ervaringsdeskundigen, dus mensen met een beperking en handicap. Ondanks het VN-Verdrag waarin toegankelijkheid wettelijk is geregeld, is onze gemeente niet overal ingericht op mensen met een beperking en handicap. Ook gemeentelijke bijeenkomsten vinden soms plaats in gebouwen waar voorzieningen b.v. een invalidetoilet of een oprijplaat niet aanwezig zijn. In de meeste horeca gelegenheden en winkels ontbreekt een invalidetoilet, ook als het bouwkundig wel degelijk had gekund. Een goede toegankelijkheid komt niet alleen ten goede aan mensen met een beperking of handicap, maar ook voor ouderen, mensen met een tijdelijke beperking (gebroken been), hulpverleners en leveranciers van producten. De groep die profiteert is dus veel groter dan alleen de groep van mensen met een beperking of handicap. Bij de behandeling van de Kadernota diende GroenLinks hierover een motie in. Het college zegde toe met een notitie te komen over de consequenties van het VN-Verdrag voor onze gemeente. Daarmee trok GroenLinks de motie in. Traditiegetrouw spreken alle fracties in de raad, bij de behandeling van de Kadernota, ook hun Algemene Beschouwingen uit. De Algemene Beschouwingen 2017 van de fractie GroenLinks vindt u hier.