GroenLinks pleit voor gemeentelijke visie

Afgelopen maandag is het vervolg van de OWO samenwerking besproken. De gemeente Weststellingwerf werkt op een aantal onderwerpen samen met Ooststellingwerf en Opsterland, de OWO samenwerking. Deze samenwerking loopt al jaren en is in een aantal opzichten een succes. Helaas zijn er niet alleen maar succesverhalen; een aantal zaken verlopen ook gewoon niet goed blijkt uit een adviesrapport die afgelopen maandag besproken is. Het adviesrapport geeft inzicht in de OWO samenwerking en de vervolgstap in de samenwerking. Over de vervolgstap was de raad unaniem; dat moet eerst wachten. Eerst moet er een visie over de gemeente Weststellingwerf komen. Wat voor gemeente zijn wij en wat zijn onze ambities. Een visie waar GroenLinks nota bene al jaren om vraagt! GroenLinks is blij met het behaalde resultaat maar een visie had veel eerder gekund.

Verder stond de jaarrekening en het jaarverslag op de agenda. Het resultaat; 3,8 miljoen euro positief. Het saldo die de schuldenlast verbetert zonder dat de lasten van de burger zijn verhoogd. Andere minder positieve resultaten zijn een kwaliteitsambitie openbare ruimte die niet overal gehaald wordt terwijl het niveau al laag is, de voortdurende onzekerheden over de zorg waar dan weer minder geld is uitgegeven dan gedacht, de sportprojecten die opdrogen terwijl sport steeds slechter toegankelijk is voor de burgers. Resultaten die niet over naar huis te schrijven zijn. Tevens blijkt er minder subsidie aan cultuur uitgegeven te zijn omdat er minder aanvragen zijn voor projecten. De projecten kunnen de financiering niet meer rond krijgen en dus zijn er minder projecten op cultureel gebied. Kortom, er is nog genoeg te doen door het college, want zo goed is het resultaat ook weer niet.

Tot slot ’t Hummelhûs. Er lag een voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven op het voornemen voor een vergunning voor de uitbreiding en aanpassing van ’t Hummelhûs. Eindelijk wordt er na veel gedoe weer vooruitgang geboekt. Helaas is hier wel veel emotie en een hoop geld aan vooraf gegaan. Wij hopen dat het proces nu voorspoedig verder kan en wensen ’t Hummelhûs veel succes.