GroenLinks pleit voor frisse blik bij aanpak Omgevingsvisie

In de commissievergadering over de startnotitie Omgevingsvisie heeft GroenLinks gepleit om een ontwerper toe te voegen aan de projectgroep Omgevingsvisie. In het voorstel van het College is de projectgroep enkel samengesteld uit medewerkers van onze eigen organisatie. Een gemist kans volgens GroenLinks want het gaat bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie ook om een nieuwe manier van denken en een andere aanpak dan we gewend zijn. Een ontwerper kan de Omgevingsvisie verbeelden, maar ook een brug slaan tussen ambtenaren die betrokken zijn en de belangen van inwoners die betrokken worden.

In 2019 treed de Omgevingswet in werking. Iedere gemeente dient een Omgevingsvisie (voorheen Structuurplan) en een Omgevingsplan (voorheen Bestemmingsplannen) op te stellen. Belangrijk hierbij is dat vanaf de eerste stap inwoners, belangenorganisaties en bedrijven betrokken worden. GroenLinks noemt dit al decennia lang “voorspraak”.