GroenLinks op werkbezoek bij OlmenEs

Op zaterdag 17 januari jongstleden toog er een deputatie van bestuur en raadsleden vanuit Wolvega naar het recreatiedorp van de buren. Na een ontvangst met soep en broodjes ten huize van de voorzitter van GrLi-Ooststellingwerf, Tineke van Belle, vertrok dit gezelschap aangevuld met geestverwanten uit ‘Oost’ naar de kortelings gerenoveerde Boerestreek in Appelscha. Daar werd onder begeleiding van de heer Jan van Gelderen, bestuurslid van de Vereniging voor Plaatselijke Belangen, nadere uitleg gegeven over doel en werkwijze van gemeentebestuur en plaatselijke ondernemers. Dit om van deze Boerestreek weer een bruisend centrum van activiteit te maken. Met name in de zomermaanden waarin het dorp Appelscha al sinds mensenheugenis in de buurt kamperende vakantiegangers en ook veel dagjesmensen ontvangt. Men wil proberen op een eigentijdse manier weer wat van de ‘grandeur’ van het dorp terug te halen. Aan de naamsbekendheid al dat niet liggen. Uitvoerig werd er van gedachten gewisseld over nut en noodzaak van de vernieuwing. Deze gekoppeld aan de wenselijkheid ook een inhoudelijk programma te bieden waarin én de dorpsbewoners én de tijdelijke bezoekers zich goed kunnen vinden. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, werd duidelijk toen de voorgeschiedenis van dit project aan de orde kwam. Samenwerking is hier het parool en daartoe worden verschillende pogingen in het werk gesteld.

Na het bezoek aan deze Boerestreek werd er gewandeld naar de op een steenworp afstand gelegen instelling ‘OlmenEs’. Een woon- en werkgemeenschap op antroposofische basis, gelegen op het inmiddels 55 hectare grote terrein, voorheen grotendeels in gebruik als sanatorium ‘Beatrixoord’. Na een hartelijke ontvangst met koffie/thee en een gebakje uit eigen banketbakkerij vertelde mevrouw Ineke Peerdeman ons iets uit de beginperiode van het initiatief. Dit gevolgd door de opbouw in fases van de instelling zoals die heden ten dage functioneert. Op een bewonersaantal van circa 130 is er een (parttime) personeelsbestand van ongeveer 160 medewerkers actief. Dit wordt ondersteund door een 70-tal vrijwilligers die er de meest uiteenlopende assistentie verlenen om, niet alleen mee te helpen in de diverse werkplaatsen waarin de bewoners actief zijn, maar ook te zorgen voor bijvoorbeeld het vervoer naar en van  (vrije tijds)mogelijkheden voor de cliënten in (de omgeving van) het dorp. Want duidelijk werd dat het beleid van ‘OlmenEs’ ook gericht is op integratie van de instelling binnen de dorpsgemeenschap. Vervolgens kwam de financiering/subsidiëring van het project aan de orde. Daaruit bleek dat door een verantwoord financieel beleid de instelling er nog steeds in slaagt haar doelstellingen praktische vorm en inhoud te geven. Vervolgens werd een korte rondgang over het terrein gemaakt. Daarbij werden een aantal werkplaatsen alsmede de op het terrein aangelegde en een in vol bedrijf zijnde boerderij/kaasmakerij bezocht. Voorzien van de nodige documentatie sloot de deputatie het werkbezoek af en kon concluderen dat een dergelijke opzet niet alleen een goede gelegenheid was elkaar weer eens te ontmoeten (Nieuwjaarsreceptie) maar er zeker eveneens sprake was van deskundigheidsbevordering voor wat betreft de recreatie en zorg in het gewest (Werkbezoek).