GroenLinks onderschrijft visienota Sport en Bewegen Zuid Oost Friesland 2017-2020

De visie van GroenLinks luidt dat sport en bewegen belangrijk is voor iedereen, want sport bevordert de gezondheid en is een bindmiddel in de samenleving. De gemeente heeft een taak het sporten te stimuleren, want iedereen die het wil moet kunnen deelnemen aan sport. Ook in het kader van bestrijding armoede en de strijd tegen overgewicht is het van belang dat ook kinderen kunnen sporten. Zo wil GroenLinks dat de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en met b.v. het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen wordt gestimuleerd. Het is goed om te lezen dat de Friese sportverenigingen plannen hebben om een nieuw sportaanbod te ontwikkelen en een deel bereid is tot samenwerking met niet sportorganisaties. Met de gelden van ” Gezond in de stad” GIDS kunnen de gezondheidsverschillen tusseninwoners met een hoge en lage economische status verkleind worden.

Uit de antwoorden op vragen van GroenLinks in de commissievergadering blijkt dat sport wel een bijdrage kan leveren aan de integratie van nieuwkomers, maar veel nieuwkomers geen gebruik maken van de sportmogelijkheden. De mensen die druk bezig zijn met hun inburgering, gaan al naar school en sommigen willen ook graag sporten, maar hebben daarvoor niet de financiële middelen. Voor kinderen tot 18 jaar is dat wel mogelijk via de Stichting Leergeld. De vrijwilligers regelen dit dan samen met het gezin. Zoals een stukje in de Weststellingwerf Express januari 2017, over 2 broertjes die samen met hun moeder in het oude schoolgebouw Bornego wonen en binnenkort gaan verhuizen naar een echt huis. De jongens op school al sporten en zwemmen, maar heel graag op voetbaltraining willen. De vrijwilligers proberen dit dan te regelen samen met het gezin. Ook statushouders met een uitkering houden weinig geld over om te sporten. Er wordt momenteel gekeken wat men voor deze groep kan doen. Men zal eerst inventariseren samen met Buurtsportwerk waar daadwerkelijk behoefte aan is. GroenLinks is van mening dat sport en bewegen een zeer positieve rol kan vervullen op het gebied van Participatie, Leefbaarheid, Sociale Samenhang en de Jeugdzorg.