GroenLinks motie Regenboogvlag hijsen

Sinds september werkt de raad met een nieuwe vergaderstructuur onder andere om beter toegankelijk te zijn voor inspraak van bewoners. Zo is er ook weer een raadscommissie in het leven geroepen sinds 2006. Tijdens de commissievergadering van 31 september j.l. heeft GroenLinks het verzoek aan het College gedaan om op 11 oktober de Regenboogvlag te hijsen.

In 2009 riep de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk, de datum 11 oktober voor Nederland uit tot Nationale Coming-Outdag, om daarmee de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes te bevorderen. De minister verzocht ook gemeenten om de Regenboogvlag te hijsen.Vorig jaar deed GroenLinks het verzoek aan het College hieraan mee te doen, maar werd dit verzoek niet gehonoreerd. Daarom vragen we dit jaar opnieuw aan het College en ook aan de Raad om de Regenboogvlag te hijsen omdat discriminatie op grond van geloof, seksuele geaardheid of afkomst niet getolereerd kan en mag worden. Het is een groot goed in onze maatschappij, dat mensen met een verschillende geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of afkomst in harmonie en tolerantie naast elkaar kunnen leven. En deze vrijheid en openheid ook nu nog publiekelijk uitgedragen dient te worden.

Een meerderheid van de raad stemde hiermee in, behalve het CDA en de VVD die vinden dat de Nederlandse vlag er is voor alle inwoners. Toch besloot het College, bij uitzondering van CDA wethouder Frans Kloosterman, om de regenboogvlag niet te hijsen. Daarom diende GroenLinks tijdens de raad van 10 oktober alsnog  een motie in met het verzoek om de Regenboogvlag te hijsen.

Tijdens het debat bleek het standpunt binnen de fractie van Weststellingwerfs Belang verdeeld te zijn en trok de fractie haar gegeven steun tijden de commissievergadering weer in. Daardoor haalde de motie het met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen net niet.