GroenLinks motie: Klimaatverbond aangenomen

De fractie heeft de aangehouden motie naar aanleiding van de evaluatie van het  Klimaatbeleidsplan uit de raadsvergadering van januari aangepast en opnieuw ingediend met 2 verzoeken Ten eerste om lid te worden van het Klimaatverbond Nederland en ten tweede de klimaatverklaring van het Klimaatverbond Nederland te ondertekenen. Belangrijkste motivatie voor de fractie is dat het Klimaatverbond Nederland een platform biedt voor kennisdeling en ‘samen optrekken’ en de gemeente profijt kan hebben van haar lidmaatschap van het Klimaatverbond bij de uitvoering van het klimaatbeleidsplan tot 2020. Het onlangs getekende klimaatakkoord in Parijs vraagt ook een extra inspanning van de lokale overheid om CO2 reductie te realiseren en de aarde niet meer te laten opwarmen dan 1 ½ graden. De ondertekening van de Klimaatverklaring onderstreept dit belang en de gemeente heeft ook een voorbeeldfunctie voor inwoners en bedrijven.

De motie is met een ruime meerderheid aangenomen door de raad, behalve door de fractie van Weststellingwerfs Belang