GroenLinks Motie inkoop groene stroom

Tijdens de raadsvergadering van 12 september diende de fractie de motie inkoop groene stroom in. Aanleiding voor deze motie is het onderzoek door SOMO in opdracht van Green Peace Nederland naar het gebruik van groene stroom bij alle gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat onze gemeente grijze stroom gebruikt en inkoopt in plaats van groene stroom. Terwijl het de ambitie van de gemeente is, zoals verwoord in het Klimaatbeleidsplan 2010-2020, om 100% duurzaam in te kopen.

Onze gemeente is aangesloten bij de Stichting Openbare Verlichting Fryslân. De Stichting koopt voor alle gemeenten in Friesland de stroom in. Daarom een verzoek aan het College aan te dringen bij de Stichting om bij de eerstvolgende aanbesteding, volledig groene en duurzaam opgewekte stroom in te kopen, inclusief de bijbehorende Garanties Van Oorsprong (G.V.O.’s). De wethouder reageerde dat dit onderwerp inmiddels op de agenda staat van de vergadering met de Stichting en zegde hij toe hiervoor te pleiten. Daardoor werd de motie niet in stemming gebracht. De fractie heeft tevens deze motie verspreidt via de provincie GrienLinks naar alle GroenLinks fracties in Friesland opdat zij ook de strekking van deze motie kunnen overnemen en indienen. Hierop is door een aantal fracties positief gereageerd.