GroenLinks ledendag in de Scheltingapolder

De start van het nieuwe seizoen voor leden en sympathisanten van GroenLinks Weststellingwerf  vond zondagmiddag 13 september plaats in de Scheltingapolder bij Johan Scheltinga in Oldeholtpade. Een mooie, groene gelegenheid om het nieuwe seizoen te starten. De voormalige melkveehouder, van wie het land oorspronkelijk was en naar wie de polder is genoemd, vertelde over de geschiedenis van het gebied. En ook over het ontstaan en de betekenis van het natuurgebied voor zijn boerderij. Vervolgens maakte het gezelschap een prachtige tocht door het natuurgebied.

Sinds mei 2014 is het beekdal van de Linde in Zuidoost-Fryslân een nieuw natuurgebied rijker. De Scheltingapolder is ongeveer 48 hectare. Er zijn nieuwe petgaten gegraven met ruimte voor kruidenrijke graslanden. Dit maakt het gebied aantrekkelijk voor diverse water- en rietvogels en plantensoorten zoals zuring en pinksterbloem. Daarnaast is het een extra leefgebied voor das, ree en otter. De petgaten hebben grote aantrekkingskracht op kikkers, salamanders en libellen. Via verbeterde waterlopen heeft de polder nu een open verbinding met de Linde. Bij hoge waterstanden biedt de polder hierdoor ruimte voor extra waterberging. De polder maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur.

GroenLinks wil het groen in onze gemeente versterken en dit natuurgebied is daar een prachtig voorbeeld van. Een groene gemeente is belangrijk voor dieren en natuur, maar ook gezond en prettig om in te wonen. In groen kun je bewegen, sociale contacten opdoen en tot rust komen. Groen heeft een enorme waarde, die niet alleen in geld is uit te drukken.

2a
1a
3a