GroenLinks Leden- & sympathisantendag 2016

Het is een jaarlijkse traditie om na de zomer het nieuwe politieke seizoen te starten met een samenzijn van leden en sympathisanten van GroenLinks Weststellingwerf. Dit jaar was dit op 10 september in het volledig vernieuwde Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde. We begonnen met een rondleiding. Daarin werd het bijzondere en unieke verhaal van de geschiedenis van het vlechten in Noordwolde en omstreken verteld, geïllustreerd met prachtig beeld- en geluidmateriaal. Dit cultureel erfgoed vindt GroenLinks belangrijk om te behouden. In het Vlechtmuseum was ook te zien op welke wijze vandaag de dag nog in industriële settings met vlechttechnieken – in combinatie met composieten- wordt omgegaan. Ook design liefhebbers kwamen aan hun trekken. Er is een opstelling van gevlochten meubels door de tijd heen met als sluitstuk de welbekende Knotted Chair, die ook in het Museum of Modern Art in New York geëxposeerd wordt.

Na een rondgang door het museum was er gelegenheid elkaar te ontmoeten op de binnenplaats van het Buurthuus, dat in hetzelfde gebouw gehuisvest is. Aldaar vertelde Sybren van Maurik de aanwezigen over de activiteiten van Dwars Fryslân, een provinciale afdeling van Dwars Jongeren GroenLinks, waarvan Sybren de voorzitter is.

Tijdens deze middag werd Leo Kamperveen gehuldigd als Erelid. Leo was betrokken bij de oprichting van GroenLinks Weststellingwerf 26 jaar geleden. Ook werd er afscheid genomen van Jelmer van der Zee die onze GroenLinks wethouder was in de periode 2010-2014. Jelmer heeft een nieuwe baan in Den Haag en gaat daarheen verhuizen. Met veel plezier  werd terug gekeken op deze periode als wethouder, de samenwerking met de fractie en de waardevolle bijdrage die Jelmer geleverd heeft aan de afdeling. Ook zouden we deze middag afscheid nemen van raadslid Ralph de Graaf die gaat verhuizen naar een andere gemeente en daardoor de gemeenteraad gaat verlaten. Ralph kon helaas niet aanwezig zijn  omdat hij midden in zijn verhuizing zat. Al met al een geslaagde leden- en sympathisantendag op een mooie culturele locatie in Noordwolde.

Ledendag 2016-1

Ledendag 2016-2