GroenLinks lanceert petitie “samen plezier bij veilig vuurwerk”

Onder de titel “samen plezier bij veilig vuurwerk” heeft GroenLinks Weststellingwerf de petitie opgesteld voor het veilig en gecontroleerd afsteken van vuurwerk. GroenLinks Weststellingwerf denkt dat het organiseren en faciliteren van dorpsvuurwerk, in combinatie met een betere handhaving van het verbod op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane uren, er toe zal bijdragen dat er minder overlast is en minder slachtoffers van vuurwerk zullen zijn.

Bijkomend voordeel is dat de beleving van Oud en Nieuw gezamenlijk met de dorpsbewoners gevierd wordt en bijdraagt aan de sociale cohesie in de dorpen. Het idee is niet nieuw; in Beetsterzwaag, in de naburige gemeente Ooststellingwerf wordt al jaren ervaring opgedaan met het afsteken van collectief dorpsvuurwerk en een open dorpshuis.

Hier kunt u de petitie ondertekenen