GroenLinks krijgt steunt voor motie Oudheidkamer Wolvega

In 2013 besloot de raad subsidie aan de Oudheidkamer te verstrekken voor 3 jaar onder bepaalde voorwaarden, waaronder een evaluatie periode 2014-2016 over het gevoerde beleid. Daaruit blijkt dat de Oudheidkamer onvoldoende middelen genereert om op den duur levensvatbaar te zijn. Het college wil daarom de subsidie beëindigen. GroenLinks is van mening dat de collectie van de Oudheidkamer beschouwd kan worden als cultureel erfgoed en het van belang wordt geacht om de collectie beschikbaar te houden voor publieke presentatie. Het initiatief van de directeur Bibliotheek Zuid Oost Fryslân en het bestuur Oudheidkamer om een onderzoek te verrichten naar mogelijke samenwerking een laatste kans is voor een reddingspoging van de (collectie van de) Oudheidkamer.

De motie verzoekt het college om € 5.000 ter beschikking te stellen voor de noodzakelijke bedrijfsvoeringkosten van de Oudheidkamer tot 1 juli a.s. en dekking voor deze kosten uit de Algemene Reserve te halen. Het bestuur van de Oudheidkamer dient vóór 1 juli 2017 een definitief plan van aanpak over de toekomst van de Oudheidkamer, op basis van het onderzoek, aan de raad voor te leggen. De motie kreeg brede steun van de PvdA (met uitzondering van heer Stoker), VVD, Weststellingwerfs Belang en Weststellingwerf Natuurlijk, Vrijheid voor Allen en lijst Westenberg.