GroenLinks in de raad van 8 december

Twee belangrijke onderwerpen op de agenda zijn de Beleidsnota Re-integratie en Participatie Oost- en Weststellingwerf 2015-2018 en de verhoging van de toeristenbelasting voor 2015.

GroenLinks is het niet eens met het regeringsbeleid dat er minder financiële middelen voor re-integratie beschikbaar zijn. Dit beleid dwingt de gemeente opnieuw keuzes te maken. De gemeente Weststellingwerf  kiest voor maatwerkondersteuning op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is in lijn met de visie van GroenLinks. Wij vinden het  belangrijk dat er aandacht is voor mensen die echt nog kansen hebben en bemiddelbaar zijn en mensen waarvoor dat niet meer mogelijk is. De cijfers over behaalde resultaten op het gebied van re-integratie over de afgelopen jaren zijn succesvol binnen onze gemeente. We hopen dat deze stijgende lijn verder wordt voortgezet.

De fractie van GroenLinks heeft samen met Weststellingwerfs Belang een amendement ingediend tegen de verhoging van de toeristenbelasting. GroenLinks is voorstander van toeristenbelasting en zeker als de opbrengst weer ten goede komt aan toerisme & recreatie. Reden om dan toch een amendement in te dienen is dat de verhoging van het tarief voor toeristenbelasting 2015 fors gestegen is. Tevens is de verhoging van 2,5% naar 4%  laat gecommuniceerd en  kwam voor recreatieondernemers onverwachts. Immers de tarieven voor de overnachtingen zijn vaak al bekend gemaakt en de eerste boekingen zijn al gedaan. Het amendement, dat het helaas niet heeft gehaald, werd gesteund door Weststellingwerf Natuurlijk en één lid uit de fractie van de PvdA.