GroenLinks in de raad van 6 oktober

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober heeft GroenLinks ingestemd met de het bestemmingsplan aan de Noordwolderweg te Vinkega, een van de onderwerpen op de agenda. Het plan is doordacht, goed uitgewerkt en er wordt de nodige aandacht geschonken aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast heeft de Nije Pleats, een werkproces met alle betrokkenen, een positief advies afgeven. Tevens zijn er geen zienswijzen ingediend, wat een belangrijk instrument is voor eventuele tegenstanders. Een plan waar GroenLinks niets dan lof voor heeft. Verder stonden er een aantal andere punten op de agenda waar gevraagd werd om een verklaring van geen bedenkingen vooraf te geven, zoals de aanvraag voor de bouw van een uitvaartcentrum en het aanleggen van een aardgastransportleiding. Onderwerpen waar noch GroenLinks noch een andere partij in de raad moeite mee had. De vergadering werd in een recordtijd afgesloten; slechts drie kwartier na aanvang.