GroenLinks fractie de straat op tijdens Lindefestival

Tijdens het Lindefestival heeft de fractie diverse gesprekken gevoerd met bezoekers bij de GroenLinks kraam op het lindefestival. We hebben met een aantal bezoekers afspraken gemaakt dat de fractie bij hen thuis op de koffie komt . Met als doel om iets uitgebreider te praten over dingen waar zij zelf of in hun buurt, wijk of dorp mee zitten en die belangrijk zijn om als raadslid te weten.

Ook hebben we mensen bevraagd over hun ervaringen met de zorg, waar de gemeente sinds januari j.l. verantwoordelijk voor is. GroenLinks is benieuwd hoe het gaat met de uitvoering van de zorg. In het voorjaar opende GroenLinks het Meldpunt Zorg.

Voor de Groene Kaart van Weststellingwerf, een initiatie van GroenLinks, is nog steeds veel belangstelling. Deze Groene Kaart bevat een inventarisatie van diverse sociale en groene  initiatieven “van onderop”. In juni organiseerden we een fietsdag langs een aantal locaties op deze kaart.

En natuurlijk spraken we ook jongeren op het Lindefestival over hun interesse voor de politiek. Al met al een zinvolle actie om zichtbaar op straat te zijn tijdens het jaarlijkse Lindefestival.

GroenLinks fractie Lindefestival 2015-2