GroenLinks Energiecafé een groot succes!

Ruim 60 belangstellenden waren afgelopen donderdag aanwezig in het energiecafé. Onder leiding van wethouder Jelmer van der Zee werd door een vijftal deskundigen gesproken over de mogelijkheden van duurzame energie voor burgers en ondernemers. Een onderwerp waar GroenLinks veel aandacht voor vraagt.

GroenLinks Energiecafe 30jan2014

De aftrap van het energiecafé was voor de heer Kloppenburg van 1energecon, die een boeiend verhaal vertelde over de gevolgen van het onlangs gesloten energieakkoord. Ook werd bekendgemaakt door hem dat er in Weststellingwerf een energiecoöperatie in oprichting is. Daarna was het de beurt aan de heer Lodder die inging op het burgerinitiatief Zuiderzon uit Noordwolde -Zuid en wat deze vereniging kan bieden voor burgers die zonnepanelen overwegen. Vooral hebben ze veel ervaring en kennis ervaring over deze materie. Na een korte pauze werd in een gezamenlijke presentatie door de heer Hoogkamp en de heer Toering van installatiebedrijf Minnesma ingegaan op de technische kant van de plaatsing van zonnepanelen. Zelfs met panelen op het westen of oosten is er een redelijke opbrengst van zonne-energie. Tijdens deze presentatieronde konden de aanwezigen ook kennis maken met de mogelijkheden die warme koemelk heeft te bieden voor onder andere het verwarmen van de woning van een melkveehouderij. De avond werd afgesloten met een presentatie van de heer de Graaf die nader inging op de toepassing van windenergie op land. Ook het belang van draagvlak en participatie kwam daarbij aan de orde. Hierover organiseert de groep “Fryslân foar de Wyn” discussieavonden door de provincie.

GroenLinks kan terugkijken op een succesvolle avond waar de aanwezigen kennis hebben kunnen maken met de mogelijkheden voor duurzame energie. GroenLinks ziet graag dat er meer mogelijkheden worden geboden voor de opwekking van duurzame energie die ten goede komt aan mens en milieu . Dat deze kansen er zijn is wel duidelijk geworden in het energiecafé. En gezien de opkomst van de avond is er zeker geen gebrek aan interesse!