GroenLinks doet aanbevelingen voor woonvisie

GroenLinks doet een aantal voorstellen voor de uitwerkingsagenda van de woonvisie. Met andere woorden: hoe de doelen worden gerealiseerd en aan welke speerpunten met nadruk aandacht dient te worden besteed. De ontwerpers die bezig zijn met het pilot-project Ruilverwoning in onze gemeente, adviseren de rode contouren (grenzen waarbinnen gebouwd mag worden) in de kleine dorpen iets te laten vieren. Vergroening in vergrijsde dorpen!! Het gaat dan over het flexibel realiseren van betaalbare huurwoningen voor jongeren en starters daar waar er vraag is. GroenLinks begrijpt heel goed het standpunt van het college dat we zeker niet moeten bouwen voor leegstand in de toekomst, vanwege de verwachte afname van de bevolking die nu al waarneembaar. Hoe hier nu verstandig en flexibel mee om te gaan is lastig. Plaatselijk Belang Spanga/Scherpenzeel/Munnekeburen en Plaatselijk Belang de Hoeve signaleren dat jongeren na hun afstuderen weer terug willen keren naar het dorp waar ze geboren en getogen zijn. Zij pleiten daarom voor incidentele nieuwbouw buiten de rode contouren in de kleine dorpen.

Ook adviseren de ontwerpers die betrokken zijn bij het project Ruilverwoning, dit te koppelen aan de woonvisie. In dat project wordt samen met alle dorpsbewoners gezocht naar een vitale wooncyclus voor jong en oud in dorpen middels drie mogelijke ingrepen: herbestemming, nieuwe woonvormen en zelfvoorzienende duurzame nieuwbouw.

GroenLinks stelt voor dit mee te gegeven voor de uitwerkingsagenda. Woon Friesland zet de komende jaren extra in op zonnepanelen voor huurwoningen. Daarover valt niets te lezen bij de Woningstichting Weststellingwerf. Een gemiste kans aldus GroenLinks. Wel wil de Woningstichting Weststellingwerf een verbetering realiseren van energielabel B voor alle woningen in 2020. In de reactie van de provincie Friesland wordt geadviseerd als bijzondere doelgroep de huisvesting van statushouders op te nemen in de woonvisie. Dat is inmiddels gebeurt en onderschrijft GroenLinks.