GroenLinks blij met draagvlak voor invoering reclamebelasting

Via de reclamebelasting de pot van het ondernemersfonds vullen waarbij iedere ondernemer in de kern van Wolvega deelneemt. Dit is de inzet van de ondernemers in Wolvega om meer activiteiten te kunnen ontplooien in Wolvega die meer klanten aan moeten trekken. Dit onderwerp stond voor de tweede keer op de agenda. De eerste keer haalde het ondernemersfonds het niet omdat er te weinig draagvlak onder de ondernemers zou zijn voor het voorstel. Nu, met een wijziging in de opzet, blijkt er veel meer draagvlak te zijn voor het plan. Een goed voorstel waar GroenLinks zich in kan vinden. Wel ziet GroenLinks graag de kosten die de gemeente rekent voor verwerking omlaag gaan.

Verder stond de uitbreiding van een veehouderij op de agenda. Ter voorbereiding heeft de fractie een bezoek gebracht aan deze veehouderij. De uitbreiding past binnen  de visie van GroenLinks, niet te groot en de koeien kunnen de wei in. Daarbij worden de verouderde stallen vergroot zodat de koeien meer ruimte krijgt. Tijdens het bezoek bleek wel dat het proces met de gemeente stroperig verloopt en dat de initiatiefnemers graag zien dat alles wat vlotter verloopt. Met deze opmerking richting het college en de oproep om het proces vlot af te ronden kan de fractie dan ook instemmen met het voorstel.

Na een aantal hamerstukken voor GroenLinks, stond verordening 2016 op de agenda. In deze verordening zijn de leges opgenomen die vaak voor discussie zorgen. Ze zouden te hoog zijn en niet in verhouding staan tot het doel; kostendekkend zijn. Reden voor GroenLinks om hier het college over te bevragen. Het college geeft aan dat er begin volgend jaar wordt gekeken naar de hoogte van de leges, de opbouw ervan en de kostendekkendheid. Dit vinden wij goed, omdat je dan echt goed kunt beoordelen of deze gemeente zo duur is en of de leges aangepast en/of vereenvoudigd moeten worden. Met deze toezegging van het college richting de raad is er voor GroenLinks geen reden om tegen te zijn.

Voor de rest van het jaar staan er geen raadsvergaderingen op de agenda. Wel zijn er een aantal bijeenkomsten, waar wij jullie graag over op de hoogte houden.