Debuutrede Marlene Postma over recreatie en toerisme

Marlene Postma hield na haar beëdiging in de raad van 12 september haar debuutrede over het uitvoeringsprogramma van de beleidsnota Recreatie en Toerisme. Zij stelde diverse kritische vragen over het programma. Het programma is onderdeel van het regioprogramma Friese Wouden. In 2014 heeft de fractie van GroenLinks middels een motie het College gevraagd om beleid te ontwikkelen voor recreatie en toerisme in Weststellingwerf. GroenLinks pleit al jaren voor een ontwikkeling van kleinschalige recreatie en toerisme.

Zo refereerde Marlene ook aan de Groene Kaart Weststellingwerf, een uitgave van GroenLinks, met op de kaart groene, sociale en levendige initiatieven van onderop. Daarmee wil GroenLinks bekendheid geven aan deze initiatieven en ze met elkaar in contact brengen en kansen bieden voor samenwerken.  Deze kaart is nog steeds actueel! Daarnaast zijn de Streekproducten in onze gemeente door GroenLinks ook in kaart gebracht.  Het gebruik van streekproducten is niet alleen in het belang van recreatie en toerisme maar stimuleert ook de lokale economie.