Creatieve Broed- en Werkplaats

25_LOGO ZON CULTURELE BROEDPLAATS GESNEDENDe GroenLinks fractie heeft tijdens de Algemene Beschouwingen het idee gelanceerd om het voormalig schoolgebouw Bornego in Wolvega te behouden voor een andere bestemming dan seniorenappartementen, namelijk een Creatieve Broed- en Werkplaats. Vervolgens hebben de coalitiepartijen VVD , PvdA en lijst Bron dit idee omarmd.

Gezamenlijk hebben we gebrainstormd over een verzamelgebouw voor kunst en cultuur in combinatie met commerciële diensten, waarbij nieuwe initiatieven en activiteiten in het gebouw kunnen ontstaan door ontmoeting en verbinding van mensen. Belangrijk is de vraag of er behoefte en draagvlak is voor een dergelijke voorziening. Daartoe hebben we een motie ingediend met de opdracht aan het college om een behoeftepeiling te doen onder de bevolking van Wolvega en verschillende belangorganisaties. Dit zal na het zomerreces worden uitgevoerd. Lourens Posthumus zit namens onze fractie in de klankbordgroep, welke nauw bij de uitvoering van het proces betrokken is.