Besluit Bestemmingsplan Buitengebied

Afgelopen maandag stond een belangrijk en omstreden onderwerp op de agenda; het bestemmingsplan buitengebied 2014. Het bestemmingsplan heeft de gemoederen de  afgelopen tijd erg bezig gehouden omdat het plan zorgt voor het op slot zetten van de intensieve veehouderij. Door de gekozen bouwvlak benadering zijn de mogelijkheden voor uitbreidingen beperkt. Dit blijkt ook uit de vele inspraakreacties op 24 november jl. Op de vergadering heeft de verantwoordelijk wethouder een toezegging gedaan waarin zij aangeeft de  intentie te hebben de regels omtrent de intensieve veehouderij te versoepelen. De inzet is om de regels gelijk te trekken met de regels voor grondgebonden veehouderij. Het college gaf aan dat deze intentie onderzocht moet worden. Begin volgend jaar komt er een ‘spoorboekje’  waarin staat beschreven welke mogelijkheden tot aanpassing van de bouwmogelijkheden van de intensieve veehouderij er zijn, hoe zich dat verhoudt tot de planMER en wat de kosten zijn van een eventueel aanvullend onderzoek. Met deze toezegging is het  bestemmingsplan buitengebied 2014 vastgesteld, waarin de beperkende regels voor het bouwvlak zijn opgenomen. Ook GroenLinks heeft hiermee ingestemd, wat toch tot vragen leidt.

GroenLinks heeft met dit bestemmingsplan ingestemd omdat voor het deel intensieve veehouderij een apart voorstel komt. Vanzelfsprekend zal GroenLinks hier kritisch naar kijken.  Voor GroenLinks geldt dat uitbreiding stallen of vervanging oude stal bij bestaande intensieve veehouderij alleen kan wanneer dit in het belang is van dierenwelzijn. Daarnaast hanteert GroenLinks voor zowel intensieve veehouderij als grondgebonden melkveebedrijven het bouwblok van 1, 5 ha en de denkbeeldige rechthoek.  En wanneer er sprake van uitbreiding bestaande intensieve veehouderij was heeft GroenLinks in alle raadsperiodes principieel tegen gestemd. Daarnaast is het bestemmingsplan veel omvattend en staan er ontwikkelingen in waar GroenLinks wel blij mee is. Kortom, wordt vervolgd.