Armoedebeleid in Weststellingwerf

LOGO ZON ARMOEDE BELEID GESNEDEN
Tijdens de ALV dit voorjaar heeft Frans Prins een presentatie gegeven, over de discussienotitie die hij heeft samengesteld over Armoede in Weststellingwerf en de verschillende mogelijkheden die de gemeente heeft om een adequaat armoedebeleid te voeren.

Vervolgens is de notitie aangeboden aan de raad en besproken in een werkvergadering,die door de GroenLinks fractie georganiseerd is. Naar aanleiding van de discussie hebben we een motie ingediend, die door de hele raad gesteund werd. Gezien de huidige economische en maatschappelijke situatie en de te verwachten ontwikkelingen zal het aantal mensen toenemen, dat onder de armoedegrens leeft.

Het college is gevraagd met een voorstel Armoedebeleid Weststellingwerf te komen.